Zákaz návštěv od 13.3.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění opatření k ochraně zdraví obyvatel doporučilo Město Česká Lípa ředitelce Sociálních služeb přistoupit k zákazu návštěv v Domě s pečovatelskou službou v Ústecké a v Penzionu s pečovatelskou službou na Blatech, protože jejich obyvatelé patří k nejohroženějším. Zákaz návštěv znamená také to, že obyvatelé neopouštějí svůj domov, jinak by zákaz pozbyl smyslu.

Zákaz návštěv platí i v Domově pro seniory dle Mimořádného opatření.

Pokud bude potřeba zajistit péči, mohou se obyvatelé obrátit na Pečovatelskou službu, která pomůže s dovozem obědů, nákupy, obstarání léků a jiné pochůzky, apod.

Předávání věcí donesených rodinnými příslušníky zajistí zaměstnanci organizace na jednotlivých objektech.

Děkujeme předem za respektování zákazu návštěv.

Mimořádné opatření COVID 19 – Domov pro seniory

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je s účinností od 10.3.2020 nařízen zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě. Nařízení se vztahuje na náš Domov pro seniory, na Blatech 3211, Česká Lípa.

Důrazně prosíme o dodržování a respektování tohoto zákazu. Důvodem je ochrana zdraví našich seniorů – klientů Domova pro seniory.

Mgr. Jitka Dočkalová

ředitelka

Rozšíření provozní doby

Nemůžete Vy nebo Váš blízký či známý zůstat ve své domácnosti, protože potřebujete péči a není nikdo, kdo by Vám pomohl? Pomocí pečovatelské služby lze setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet např. do domova pro seniory nebo jiného sociálního zařízení.
Sociální služby města České Lípy rozšířily provozní dobu pečovatelské služby od pondělí do neděle v době od 6:00 do 22:00 hodin. Nejen ve všední dny, ale i o víkendu Vám pomůžeme nejen s osobní hygienou, ale třeba dohlédneme, zda jste pravidelně užil/a léky, podal/a si inzulín, apod.
Pomoc poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením starším 27 let a rodinám, kde se současně narodilo 3 a více dětí. Službu poskytujeme na území města České Lípy a v jeho městských částech (Dobranov, Žízníkov,…). více info zde

Nový katalog sociálních služeb

Sociální služby města České Lípy vydaly 1.10.2018 nový katalog sociálních služeb poskytovaných občanům města Česká Lípa. V katalogu jsou uvedeny organizace, které poradí a pomohou v různých životních situacích.

Katalog je zdarma k dispozici na informačním centru na náměstí T. G. Masaryka nebo v sídle příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa. V elektronické verzi je katalog umístěn na webových stránkách města Česká Lípa www.mucl.cz a na webových stránkách Sociálních služeb Města České Lípy(více info zde)