Veřejné zakázky malého rozsahu

Naleznete zde základní informace o veřejných zakázkách malého rozsahu dle Směrnice rady města Česká Lípa o zadávání veřejných zakázek.
Tento přehled je pravidelně aktualizován.