Poskytuje formou pronájmu prostory k pravidelným i jednorázovým činnostem neziskového sektoru.

V současné době se v Komunitním centru nacházejí tyto neziskové organizace:

  • DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení
  • RYTMUS Liberec, o.p.s.
  • Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s.
  • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – místní organizace