Náplň a činnost Klubu důchodců (dále jen KD):

Zajišťuje společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti.
Pořádá přednášky různého charakteru, kulturní akce, taneční zábavy, turnaje a zájezdy po území ČR. Činnost koordinuje výbor složený z členů KD.

Pro koho je Klub určen:

Klub důchodců slouží pro seniory, kteří jsou plni elánu, mají chuť se setkávat, soutěžit, chtějí zůstat aktivní.

Principy Klubu:

Respektujeme jedinečnost každého člena, respektujeme vlastní názory, postoje a přání jednotlivých členů.

Dostupnost Klubu:

Klub je členům k dispozici v pondělí a čtvrtek 12:30 – 15:30 (dle plánů a přednášek i déle).
Prostředí umožňuje bezbariérový přístup i imobilní WC.

Kapacita Klubu:

Prostory samozřejmě mají určitou kapacitu, takže na schůzkách nás může být cca 50, ale toto číslo není omezující pro počet členů, neboť nikdy se nesejdeme všichni.

Jak se stát členem KD?

Stačí se obrátit na předsedkyni Klubu či kontaktní osobu – telefonicky, nebo se osobně dostavit na naše setkání.