Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytovou sociální službu včetně ošetřovatelské péče seniorům, kteří jsou z důvodu ztráty soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemají nikoho, kdo by jim potřebnou péči poskytl doma. Senioři mohou v příjemném a bezpečném prostředí o sobě sami rozhodovat a aktivně prožívat své stáří.
Provoz sociální služby Domov pro seniory je finančně podporován Libereckým krajem a městem Česká Lípa.

Působnost služby

Domov pro seniory má působnost ve městě Česká Lípa, na území Libereckého kraje. Oblast působnosti je území obce II. typu.

Cílová skupina klientů – senioři nad 65 let

  • senioři – Jedná se o osoby nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.
  • senioři se zdravotním postižením – Jedná se o osoby ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.
  • osoby v terminálním stadiu – Jedná se o osoby ve věku nad 65 let se sníženou soběstačností z důvodu terminálního stadia, které potřebují celodenní péči druhé osoby a tato potřebná péče jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti, ani rodinnými příslušníky.

 

Do našeho domova nepřijímáme klienty s Alzheimerovou chorobou, těžkou demencí a s psychiatrickým onemocněním, narušujícím soužití v domově. Pokud potřebujete služby pro tyto klienty, specializují se na ně Domovy se zvláštním režimem.

Věková kategorie klientů

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Cíle

  • umožnit seniorům udržet si s pomocí služby soběstačnost v maximální možné míře
  • poskytovat službu individuálně každému klientovi na základě dojednaného plánu při respektování práva na přiměřené riziko
  • realizovat službu tak, aby si klient mohl o svých záležitostech rozhodovat sám, podle svých schopností a podle možností poskytovatele

Principy

  • ke každému klientovi přistupujeme individuálně a partnersky
  • respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské nebo politické vyznání
  • respektujeme volbu uživatele a jeho právo na přiměřené riziko

Principy služby jsou obsaženy v Etickém kodexu organizace, který stanovuje standardy chování zaměstnanců.