Nabídka služeb seniorům a osobám se zdravotním omezením

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÁ LÍPA

Pečovatelská služba Sociálních služeb města České Lípy nabízí v současné mimořádné situaci, spojené se šířením onemocnění koronavirem, poskytnutí svých úkonů bezplatně osobám, které jsou nejvíce ohrožené nákazou.

Úkony, které nabízíme:

Zajištění nákupů základních potravin a drogistického zboží

Zajištění nezbytně nutných pochůzek (pošta, úřad, lékař)

Zajištění léků – vyzvednutí receptů či jiných nutných pomůcek, vyzvednutí léků v lékárně

Dovážku obědů včetně možnosti dietní stravy

Služby zajistíme nejvíce ohroženým skupinám osob, kterým tyto služby nemůže zajistit žádná blízká osoba, sousedé, přátelé.

Služby zajistíme zdarma, s výjimkou 60,- Kč za oběd.

 

Kontakt pro zajištění služby – pracovních dny v době od 8,00 do 15,00 hodin

Tel. 739 357 979, 604 735 418

e-mail: pomoc@mucl.cz

Kontakt pro dobrovolníky pro pomoc seniorům při zajištění výše uvedených úkonů – pracovní dny v době od 8,00 do 15,00 hodin

Tel. 604 735 418

e-mail: reditel@ssmcl.cz