Dar

Děkujeme partnerům charitativního projektu „Hudební divadlo Karlín živě“, kteří nám dnes předali dar od společnosti Frigoexim a to 50kg mražené zeleniny (polévková směs a špenát).

Dar

Děkujeme finanční skupině EPH a J&T jmenovitě panu Tkáčovi a panu Křetinskému, kteří nám prostřednictvím První novinové společnosti a.s. darovali 200 kusů respirátorů FFP2.

Dar

Opakované poděkování patří 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za dodání dalších ochranných štítů s plexisklem z jejich 3D tiskárny pro naše zaměstnance v počtu 10 kusů.

DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME

Poděkování za dary

Děkujeme 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, která nám darovala ochranné štíty s plexisklem z jejich 3D tiskárny.

Děkujeme firmě RICOM gas s.r.o., Cvikov za dar v podobě jednorázových roušek a respirátorů FFP2.

Děkujeme firmě PPS GASTRO s.r.o., Česká Lípa za darování dezinfekce.

Nabídka služeb seniorům a osobám se zdravotním omezením

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÁ LÍPA

Pečovatelská služba Sociálních služeb města České Lípy nabízí v současné mimořádné situaci, spojené se šířením onemocnění koronavirem, poskytnutí svých úkonů bezplatně osobám, které jsou nejvíce ohrožené nákazou.

Úkony, které nabízíme:

Zajištění nákupů základních potravin a drogistického zboží

Zajištění nezbytně nutných pochůzek (pošta, úřad, lékař)

Zajištění léků – vyzvednutí receptů či jiných nutných pomůcek, vyzvednutí léků v lékárně

Dovážku obědů včetně možnosti dietní stravy

Služby zajistíme nejvíce ohroženým skupinám osob, kterým tyto služby nemůže zajistit žádná blízká osoba, sousedé, přátelé.

Služby zajistíme zdarma, s výjimkou 60,- Kč za oběd.

 

Kontakt pro zajištění služby – pracovních dny v době od 8,00 do 15,00 hodin

Tel. 739 357 979, 604 735 418

e-mail: pomoc@mucl.cz

Kontakt pro dobrovolníky pro pomoc seniorům při zajištění výše uvedených úkonů – pracovní dny v době od 8,00 do 15,00 hodin

Tel. 604 735 418

e-mail: reditel@ssmcl.cz