Poděkování – Potravinová pomoc

Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.

Od srpna 2022 spolupracujeme s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z.s. Naše organizace jezdí pravidelně každé tři týdny pro potraviny a drogerii do Liberce, doposud jsme obdrželi 658 kg potravin. Za spolupráce našich klientů se vaří polévka, nebo upeče koláč. Potravinovou pomoc distribuujeme našim klientům azylového domu – Domu humanity a Domu rychlé pomoci a ubytovny. Pomáháme s potravinami i naším bývalým klientům. Potraviny se vydávají našim klientům každý den.

Tímto děkujeme Potravinové bance Libereckého kraje, z.s. za poskytnutí potravinové pomoci.

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2022 (smlouva o dotaci č. OLP/507/2022).

Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/322/2021).

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory pro rok 2021 (smlouva o dotaci č. OLP/3206/2021) na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, a to ve výši 497 000 Kč.