Poděkování

Velké poděkování patří panu Danielu Hůlkovi, který svým krásným zpěvem pohladil duši našim seniorům a panu řediteli Domova seniorů Sychrov Jiřímu Duškovi za organizaci této nezapomenutelné akce.