Pro koho je naše služba určena?

Jsme službou pro osoby bez přístřeší.

Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých nebo tento domov nemohou nebo z vážných důvodů nechtějí užívat. Službu poskytujeme občanům České republiky převážně s trvalým bydlištěm na území České Lípy a bývalého regionu Českolipska. Pokud je volná kapacita, můžeme poskytnout službu i obyvatelům z jiných regionů.

Kde a jak službu poskytujeme?

Azylový dům je ve městě Česká Lípa otevřen již od roku 1993, kdy bylo jeho provozovatelem město. K 1. 1. 2003 byla zřízena příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy a služba Azylové domy je jednou ze služeb, které organizace poskytuje.

Dům humanity pro poskytování svých služeb využívá objekt v Dubické ulici č. p. 931 v České Lípě, který je ve vlastnictví města Česká Lípa.
Služba je poskytována nepřetržitě – 24 hodin denně.

Kapacita Azylového domu je 28 lůžek. 18 lůžek pro muže a 10 lůžek pro ženy

Poskytované činnosti:
Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti mají k dispozici vybavené kuchyně, kde si mohou připravovat stravu
  • poskytnutí ubytování – ubytování se poskytuje ve dvoulůžkových až osmilůžkových pokojích, každý klient má možnost používat uzamykatelnou skříňku na své osobní věci, klientům jsou k dispozici sprchy, toalety, v případě potřeby klient může dostat hygienické prostředky, ručník a čisté oblečení dle aktuálních možností poskytovatele
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství – pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, sepsání životopisu, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.) atd.

Jak o službu požádat?

Tiskopis žádosti můžete vyplnit přímo v Domě humanity. O informace můžete samozřejmě požádat i telefonem nebo e-mailem.

Zájemce o službu je nejdříve seznámen se všemi podmínkami poskytování služby a její cenou, která činí 170,-Kč za osobu a den
Pokud se klient rozhodne využít službu, je na základě žádosti a po předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti vyhotovena písemná smlouva.

 

Podávání stížností

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně, a to u vedoucí Domu humanity nebo do označené schránky v zařízení. Informace o způsobu podávání a vyřizování stížností klient má v zařízení k dispozici.

Nejste si jisti, jestli chcete naši službu využít?

Zavolejte, přijďte se poradit. Můžeme Vám pomoci v rozhodnutí, zda využít službu Azylové domy nebo případně společně nalézt jiné řešení Vaší situace.

Naše sociální pracovnice jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin osobně nebo také na telefonním čísle 739 376 498.

Dále je Vám k dispozici pracovník stálé služby na telefonním čísle 731 449 192.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti můžete stáhnout zde:

Soubory ke stažení

SouborPopisVelikost souboru
pdf Potvrzení o zdravotní způsobilosti - dospělí102 KB