Časté dotazy.

V současné době nemám dostatek financí na uhrazení poplatku za poskytnuté služby.

Podmínkou poskytnutí služby je zaplacení částky minimálně na měsíc dopředu.
V Domě humanity je úhrada 170,-Kč/den, v Domě rychlé pomoci hradí rodič 140,-Kč/den, za každé dítě 90,-Kč/den.

Mohu v zařízení chovat zvířata?

Vzhledem k typu poskytovaných služeb, není možné v zařízení chovat zvířata.

Mám 4 děti a chtěla bych využívat sociální službu Domu rychlé pomoci?

Naší cílovou skupinou je rodič/zákonný zástupce s max. 2 dětmi. Kapacita azylového domu je 12 lůžek – 4 klienti se svými dětmi

Mohu si uskladnit nábytek v azylovém domě?

V našem azylovém domě nemáme prostory, které by sloužily pro uskladnění nábytku. Uskladnit nábytek tedy nelze.

Budu na pokoji sám?

V Domě humanity jsou pokoje v části pro ženy členěny na dvoulůžkové, třílůžkové a pětilůžkové. Pokoje v části pro muže jsou členěny čtyřlůžkové, šestilůžkové a osmilůžkové.

V Domě rychlé pomoci má každý rodič svůj uzamykatelný pokoj.

Hledám levné a stálé bydlení.

Nejsme ubytovna pro levné a stálé bydlení. Poskytujeme sociální službu azylové domy pro řešení nepříznivé sociální situace osobám bez přístřeší. Naše služby poskytujeme na dobu nepřevyšující 1 rok.

Na koho se mohu obrátit, pokud bych chtěl využívat sociální službu Domu humanity/Domu rychlé pomoci?

Žádosti o poskytování sociální služby vyřizuje sociální pracovnice, vždy v pracovní den od 06:30 do 15:00 hod.

Může se v zařízení kouřit a pít alkohol?

Kouření je v budově přísně zakázáno. V našem azylovém je zakázáno pít nebo přechovávat alkohol či jiné omamné látky.