Domov pro seniory se poskytuje dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a na základě § 15 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Místo a čas poskytování:

Služba se poskytuje v budově domova, Na Blatech 3211 v České Lípě. Služba je poskytována nepřetržitě, každý den, po celých 24 hodin. Domov disponuje celkovou kapacitou 55 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových bezbariérových pokojích. Jednolůžkový pokoj má klient možnost si vybavit svým nábytkem.

Jak zažádat:

  • zasláním poštou, doručením osobně vyplněné žádosti o přijetí
  • žádost o přijetí je možné vyzvednout přímo v domově nebo stáhnout z našich webových stránek zde „Dokumenty“

Podaná žádost je zaevidována, pokud je žadatelem osoba podle pravidel pro přijímání.

V místě pobytu žadatele se provádí sociální šetření na základě kterého může být žadatel zařazen do pořadníku.

Do pořadníku jsou žadatelé zařazováni dle stanovených kritérií a dle naléhavosti.

Smlouva:

Služby poskytujeme na základě smlouvy, se kterou je včetně domácího řádu domova klient seznámen již při sociálním šetření, aby se mohl rozhodnout před přijetím do zařízení, zda vůbec chce naše služby využívat.

Úhrady:

Za pobyt v domově se platí úhrada ve výši 280 Kč / 1 den.
Za poskytnutí celodenní stravy se platí úhrada ve výši 235 Kč / 1 den.

Za poskytnutou péči se platí úhrada ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Úhradu je možné provést převodem na účet organizace. Úhrady se provádí nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce.

Stravování:

V domově je poskytována celodenní strava, která se skládá ze snídaně, oběda, svačiny a večeře, diabetici mají druhou večeři. Klienti domova mají možnost vybrat si klasickou stravu i stravu dietní, předepsanou lékařem.