Časté dotazy na pečovatelskou službu.

Je možné u pečovatelské služby zajistit dovážku obědů?
 • Dovoz obědů je jedním z úkonů v rámci poskytování pečovatelské služby
 • Je potřeba vyplnit žádost o zavedení pečovatelské služby
 • Následně Vás navštíví sociální pracovnice, která v rámci sociálního šetření zjistí Vaši nepříznivou sociálním situaci
 • Dojedná s Vámi rozsah poskytování pečovatelské služby dle Vašich potřeb i našich možností
Podmínky dovozu obědů – obědy dovážíme klientům, kteří:
 • si sami nezvládnou nakoupit
 • si sami nezvládnou uvařit
 • nemají rodinu, která by jim obědy zajistila u komerční firmy
 • si nezvládnou sami telefonicky zajistit obědy u komerční firmy
Pokud žadatel nesplňuje stanovené podmínky:
 • předáme mu seznam komerčních dodavatelů stravy, kde si může obědy zajistit
 • v případě, že si žadatel nezvládne obědy zajistit sám, pomůže mu naše sociální pracovnice
Je možné zajistit u pečovatelské služby dietní stravu?
 • Ano, pečovatelská služba může zajistit i dietní stravu, postup je stejný, jako u zajištění normální stravy
 • Je potřeba vědět, přesně jakou dietu žadatel potřebuje
Je potřeba mít své jídlonosiče?
 • Ne, pečovatelská služba má k dispozici jídlonosiče s termoobalem, které klientovi zapůjčí na základě „Záznamu o zapůjčení jídlonosiče s termoobalem“
Jaká je cena oběda?
 • 100,-Kč / oběd – cena dle dodavatele
 • 40,-Kč / úkon – dovoz jídla
Na pečovatelskou službu se můžete obrátit, pokud potřebujete:
 • Pomoc s osobní hygienou
 • Připravit jídlo a pití
 • Pomoc s přesunem na lůžko nebo vozík
 • Donést nákup
 • Pomoc s vyřízením úředních záležitostí
 • Pomoc s úklidem domácnosti
 • Doprovodit na úřad, k lékaři, na procházku
 • Vyzvednout léky
 • Vyřídit poštovní záležitosti
 • Pomoc s praním a žehlením prádla
Jak probíhá úhrada za úkony pečovatelské služby?
 • Převodem na účet
 • V hotovosti
 • Složenkou
Jaká je úhrada za jednotlivé úkony pečovatelské služby?

Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena v ceníku jako:

 • hodinová sazba (částka)
 • sazba za poskytnutý úkon např. velký nákup
 • nebo za 1 kg suchého prádla

Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

V rámci základního sociálního poradenství, může sociální pracovnice pomoci s vyřízením:
 • žádosti o přiznání příspěvku na péči
 • žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
 • žádostí o příspěvek na mobilitu
 • žádostí o sociální dávky