Měl/a bych zájem o bydlení. Jak mám postupovat?

Prvním krokem je prostudování základních dokumentů zařízení, kterými jsou „Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou – nájem bytů zvláštního určení „ (naleznete v Souborech ke stažení). Druhým krokem je podání „Žádosti o přidělení bytu“. Žádost je k dispozici na webu (Soubory ke stažení) nebo v Domě s pečovatelskou službou, na adrese Ústecká 2855, Česká Lípa, případně na adrese Školní 2213, Česká Lípa.  Vyplněnou a podepsanou žádost s Přílohou k žádosti doručte ke svému praktickému lékaři, který se vyjádří k Vašemu zdravotnímu stavu. Po vyplnění lékařem doručte osobně nebo poštou žádost i přílohu na příspěvkovou organizaci Sociální služby města České Lípy. Následně se s Vámi spojí pracovnice organizace, která žádosti vyřizuje a poskytne Vám informace o dalším postupu.

Za jak dlouho po podání žádosti budu v Domě s pečovatelskou službou bydlet?

Na tento dotaz nelze s určitostí odpovědět. Čekací doba na umístění je různě dlouhá, závisí na mnoha faktorech – zda jsou volné byty, zda je žadatel zastižen doma v době provádění sociálního šetření, kdy je nejbližší konání Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města, kdy je nejbližší zasedání Rady města, nehledě na samotnou administrativu. Orientačně lze říci, že se čekací doba na umístění pohybuje v řádu několika měsíců, půl až jednoho roku.

Jaký je postup po podání žádosti o přidělení bytu?

Po podání žádosti o přidělení bytu je tato zaevidována v evidenci žadatelů. Na základě podané žádosti  provede určený zaměstnanec zjištění Vaší bytové a sociální situace a ověří údaje uvedené v žádosti. Záznam z tohoto jednání se žadatelem je předložen Výboru pro sociální politiku a následně Radě města Česká Lípa. Rada města svým usnesením byt přidělí či nepřidělí. V případě přidělení bytu je příspěvkovou organizací uzavřena s žadatelem nájemní smlouva.

Kde uzavřu nájemní smlouvu?

Nájemní smlouvy uzavírá na Domě s pečovatelskou službou referentka majetkové správy paní Romana Nezkusilová, tel. 487 522 896, e-mail: nezkusilova@ssmcl.cz.

Jak velké byty na Domě s pečovatelskou službou jsou k dispozici?

Objekt disponuje 108 bytovými jednotkami o velikosti 1+0. Přístup do budovy je plně bezbariérový, bytové jednotky však bezbariérové nejsou. Součástí každého bytu je sociální zařízení, vestavěná skříň, kuchyňská linka, elektrický dvojvařič a velká policová skříň, která je na chodbě před bytem. Byty si obyvatelé vybavují svým nábytkem. Ubytování je celoroční s poskytováním pečovatelské služby.

Je možné si byt vybrat?

Pokud je k dispozici více volných bytů, tak je na samotném žadateli, který byt si vybere.

Jsou byty bezbariérové?

Bezbariérový je pouze přístup do objektu Domu s pečovatelskou službou.

Kolik se platí za služby spojené s bydlením?

Úhrady za služby spojené s bydlení stanoví předpis vydaný referentkou majetkové správy. Orientační přehled plateb naleznete v Souborech ke stažení. Konkrétní dotazy směřujte na referentku majetkové správy.