Azylový dům je ve městě Česká Lípa otevřen již od 1. 1. 2003, kdy byla zřízena příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy a služba Azylové domy je jednou ze služeb, které organizace poskytuje.

Dům rychlé pomoci se snaží průběžně mezi obyvatele České Lípy rozšiřovat informace o svých službách. Informace jsou v průběhu roku, pokud dojde ke změnám, aktualizovány.
O službě informujeme pomocí letáků a webových stránek.

Kapacita azylového domu je 25 lůžek, 11 klientů

Poskytované činnosti:
Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti mají k dispozici plně vybavenou společnou kuchyň, kde si mohou připravovat stravu
  • poskytnutí ubytování – ubytování se poskytuje v osmi dvoulůžkových pokojích, dvou třílůžkových pokojích a jednom třílůžkovém bezbariérovém pokoji. Pokoje jsou uzamykatelné.
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – plánování průběhu služby s nově příchozími klienty, zjišťování jejich potřeb, sociální poradenství – pomoc klientovi zorientovat se ve svém problému, pomoc s hledáním zaměstnání, vyřizováním sociálních dávek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rodina, přátelé, instituce, apod.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, doprovod

Jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy.
Zájemce o službu je nejdříve seznámen se všemi podmínkami poskytování služby a její ceny, která činí 140,-Kč za dospělého a 90,-Kč za dítě a den. Pokud se klient rozhodne využít službu, je na základě žádosti a po předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti klienta i dětí, které budou spolu s ním využívat službu, vyhotovena písemná smlouva. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si můžete stáhnout na konci této stránky.

Podávání stížností
Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně, a to u sociální pracovnice ČA nebo do označené schránky v zařízení. Informace o způsobu podávání a vyřizování stížností klient má v zařízení k dispozici.

Soubory ke stažení

SouborPopisVelikost souboru
pdf Potvrzení o zdravotní způsobilosti - dospělí102 KB