Sociální služby města České Lípy

Naše organizace zajišťuje pro občany České Lípy a spádových obcí služby sociální péče a sociální prevence poskytované ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni. Aktivně v souladu s jejich individuálními potřebami rozvíjíme samostatnost klientů, podporujeme a motivujeme klienty tak, aby bylo prostřednictvím společných činností zabráněno jejich sociálnímu vyloučení, mohli žít ve svém přirozeném prostředí nebo byli schopni samostatného návratu do společnosti.

Kromě služeb Pečovatelská služba a Azylové domy také provozujeme Dům s pečovatelskou službou, Penzion s pečovatelskou službou, Klub důchodců a Komunitní centrum.


Mgr. Eva Stehlíková
ředitelka organizace